Декларация за поверителност

на личните данни на уебсайта на Технотоп

 

 

Настоящата Декларация за поверителност на личните данни на уебсайта на Технотоп предоставя информация за начина, по който Технотоп ЕООД (наричан по-долу „Технотоп”) използва събраните или получените лични данни от посетителите на настоящия уебсайт (наричан по-долу „Уебсайта”). В документа се описва по какъв начин можем да събираме или получаваме Вашите лични данни, видовете лични данни, които можем да събираме, как използваме, споделяме и защитаваме тези данни, продължителността на съхраняване на тези данни, Вашите права и начина, по който можете да се свържете с нас във връзка с прилаганите от нас практики за поверителност на личните данни.

 

I. Начиии за събиране на лични данни

 

Когато посещавате нашата интернет страница, на сървъра се запазват автоматично данни, които вашият браузър изпраща, като тип/версия на браузъра, използвана операционна система, преди това посетени страници, IP-адрес и час на запитването към сървъра. Тези данни не могат да бъдат причислени към определен човек и по този начин не позволяват идентифицирането на потребителя. Запаметяването на тези данни служи за системни и статистически цели. Свързване на тези данни с други източници на информация, чрез които данните да могат да бъдат свързани с даден човек не се предприемат. След статистическа оценка на данните те биват изтрити.

Можем да използваме „бисквитки“ или сходни технологии, които събират определена информация за използването на Уебсайта, когато осъществявате достъп, разглеждате и използвате Уебсайта. „Бисквитката“ представлява файл с данни, който се разполага на компютър или мобилно устройство, използвано за посещаване на уебсайтове. Не разрешаваме на трети лица да качват „бисквитки“ на Вашето устройство. За да научите повече за бисквитките и за подобни средства, които използваме, моля, прегледайте нашата Политика за бисквитки.

Можете да решите да ни изпратите Ваши лични данни или друга информация чрез различните канали за връзка, представени на Уебсайта, например на адресите на електронната поща, телефонните номера или онлайн заявките на Технотоп.

Потребителите могат да посетят повечето страници на този сайт, без да разкриват кои са те и без да предоставят информация за себе си. Въпреки това, някои от нашите интерактивни услуги изискват потребителите да се идентифицират /регистрират/, за да се активират някои от интерактивните функции. В тези случаи Технотоп може да поиска от потребителите да предоставят лични данни.

 

II.Видове лични данни, които Технотоп може да събира

 

Можем да събираме информация във връзка с Вашето използване на уебсайта, IP адреса, вида на браузъра и операционната система посредством „бисквитките“, посочени в нашата Политика за бисквитки.

В допълнение към това можем да събираме информация за връзка с Вас, например Вашето име, адрес на електронната поща, пощенски адрес, телефонен номер и др., посредством каналите за връзка, представени на Уебсайта. Също така можете доброволно да ни изпращате други Ваши данни във връзка с направени от Вас запитвания или заявки.    

Ако се регистрирате като Потребител на този сайт Технотоп може да поиска от Вас следната лична информация:

 

 

III. Цели на обработката.

 

Използваме Вашите лични данни, за:

*Ако използваме данните Ви за маркетингови цели (както е описано в Декларацията за поверителност), може да възразите срещу използването им за такива цели лесно и безплатно по време на събирането им и при получаването на всяко маркетингово съобщение. Ние ще уважим молбата Ви. Няма да предоставяме данните Ви на трети лица за маркетингови цели без предварителното Ви съгласие.

 

 

 

IV. Данни, които споделяме.

 

Технотоп не продава, отдава под наем или търгува с Вашите лични данни.  

Възможно е също да разкрием информация за Вас,  ако сме задължени да направим това по закон, наредба или съдебна процедура (например съдебна заповед или призовка),  в отговор на искане от държавни агенции, например правоприлагащите органи, или ако считаме, че разкриването е необходимо или уместно за предотвратяване на физическо увреждане или финансови загуби, или във връзка с разследване на предполагаема или действителна незаконна дейност. Запазваме си правото да предадем личните Ви данни, в случай че продадем или прехвърлим целия наш пакет акции или активи, или част от тях (включително в случай на реорганизация, прекратяване на дейността или ликвидация).

 

V. Защита на предоставените лични данни.

 

Осигуряваме надлежните технически и организационни мерки за сигурност, предназначени за защита на предоставените от Вас лични данни срещу неволно, незаконно или неразрешено унищожаване, загуба, промяна, достъп, разкриване или използване.

 

VI. Продължителност на съхраняване на личните данни.

 

Съхраняваме личните данни колкото е необходимо за изпълнение на целите, за които са събрани.

 

VII. Вашите права.

 

Вашите права съгласно приложимото законодателство включват право на достъп до обработваните от нас Ваши лични данни, право на коригиране в случай на неточности/необходимост от актуализация, право на изтриване или блокиране на тези лични данни и правото на възражение на определени дейности за обработка на лични данни. За да можете да упражнявате тези права, трябва да изпратите писмено заявление/възражение, използвайки посочените по-долу данни за връзка.

Освен гореизложените права, Вие имате защита и по административен и съдебен ред съгласно приложимото действащо законодателство.

 

Настоящата Декларация за поверителност може да бъде актуализирана периодично и без предварително известие, за да отразява промените в практиките за защита на личните данни. Ние незабавно ще поместим открояващо се известие на нашия уебсайт, за да Ви уведомим за значителни промени в Декларацията ни за поверителност, и ще укажем в горната й част датата на последната й актуализация.

 

 

 

VIII. СЪГЛАСИЕ

 

          Този сайт събира лични данни за обработка, използване и съхранение, които Вие  доброволно сте предоставили, като например чрез и в рамките на регистрацията в нашия уебсайт или другите канали за връзка с нас. В този смисъл, всяко такова действие по предоставяне на данни ще се счита за изрично съгласие за събиране, съхранение и обработка на тези данни за целите и за сроковете установени с настояща декларация.

 

IX. За връзка с нас.

 

Ако имате някакви коментари или запитвания във връзка с настоящата Декларация за поверителност на личните данни на Уебсайта, ако желаете да ни уведомите за промени в информацията за Вас, с която разполагаме, или да упражните своите права, моля свържете се с нас, като използвате приложението за електронна поща или на адрес:

Бул. Никола Мушанов 122

София 1330

България

Технотоп ЕООД

 

Поддръжка

Партньори